Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ząbkach

im. Jana Kochanowskiego

Konkurs edycja 2016/2017 „Na tropie bohaterów Bitwy Warszawskiej”

Aut. Piotr Karsznia

Geneza projektu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego w Ząbkach to placówka oświatowa z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją. Jej nadrzędnym celem jest wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu. Pod sztandarem, na którym wyhaftowano słowa „ By rozum był przy młodości”, wyrastają młodzi Polacy świadomi swej tożsamości narodowej.
Zadajemy sobie pytanie- Czym jest patriotyzm? Patriotyzm – to umiłowanie Ojczyzny połączone z gotowością ofiar dla niej. Czym jest jednak w czasach nam współczesnych, czasach pokoju?
Uważamy, że powinien się wyrażać przede wszystkim w szacunku dla tradycji i poczuciu przynależności do miejsca, w którym przyszło nam żyć. To tak zwany patriotyzm lokalny, bez którego niemożliwa jest edukacja patriotyczna.
Z radością zatem przyjęliśmy wiadomość o powstaniu projektu stworzenia „Młodzieżowych wirtualnych zeszytów historycznych – ziemia wołomińska” i z zapałem włączyliśmy się do realizacji tego zadania.
Postawiliśmy uczniom wyzwanie- Chcesz zostać patriotą?! – Poznaj więc dokładnie dziedzictwo swojej społeczności, sięgnij do pamiętnych wydarzeń z przeszłości. A ziemia wołomińska ma się przecież czym pochwalić! Tu właśnie, na przedpolach Warszawy, w 1920r. doszło do „Cudu nad Wisłą”- wojska polskie pod dowództwem J. Piłsudskiego zatrzymały armię bolszewicką i zmieniły bieg historii nie tylko Polski, ale i całej Europy.

Ustaliliśmy, co należy zrobić?!

Krok 1
Korzystając z dostępnych źródeł, zgromadzić jak najwięcej informacji o Bitwie Warszawskiej i jej bohaterach: J. Piłsudskim, gen. T. Rozwadowskim, gen. J. Hallerze i ks. I. Skorupce. Stać się ekspertem w tym temacie!
Krok 2
Przeprowadzić wywiady z mieszkańcami ziemi wołomińskiej: rodzicami, dziadkami, sąsiadami i innymi znajomymi na temat potencjalnych uczestników Bitwy Warszawskiej- mieszkańców Ząbek i okolic. Zebrane informacje nagrać bądź spisać!
Krok 3
Jeśli uda się dotrzeć do pamiątek po uczestnikach Bitwy Warszawskiej- mieszkańcach Ząbek, zrobić zdjęcia i sporządzić album, w którym zostaną zamieszczone i opisane.
Krok 4
Brać czynny udział we wszystkich działaniach związanych z projektem.

Projekt dotyczący Bitwy Warszawskiej będzie realizowany przez cały rok szkolny 2016/17. Zatem wcielajmy się w detektywów- historyków i ruszajmy tropem bohaterów Bitwy Warszawskiej!

Zaplanowane działania:

  • zgromadzenie materiałów dotyczących J. Piłsudskiego, gen. T. Rozwadowskiego, gen. J. Hallera, ks. I. Skorupki;
  • wycieczka szlakiem Bitwy Warszawskiej: Ossów- Nieporęt- Radzymin;
  • odwiedzenie miejsc pochówku żołnierzy 1920 r.- Cmentarz Parafialny w Ząbkach, Powązki Wojskowe, Cmentarz Parafialny w Radzyminie;
  • wizyta w dworku J. Piłsudskiego w Sulejówku;
  • konkurs dla uczniów klas 4 – Bohater Bitwy Warszawskiej w komiksie;
  • gra terenowa prowadzona przez klasy integracyjne – Na tropie bohaterów Bitwy Warszawskiej;
  • spotkania z ludźmi interesującymi się wojną polsko- bolszewicką;
  • wywiady, reportaże, prezentacje, filmy i inne formy utrwalania pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej

Koordynatorzy projektu:

mgr Elżbieta Gaworek
mgr Jolanta Tomczuk

 

SPRAWOZDANIA I REALIZACJE: