Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-wychowawczych Miasta Ząbki

jako pomysłodawca i twórca "Wirtualnych zeszytów historycznych"

Zarejestrowane 13.07.2012 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-wychowawczych Miasta Ząbki miało swoje początki w 2011 r., kiedy to przy licznym udziale kadry pedagogicznej ząbkowskich szkół przekształcono komitet przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 3  w Stowarzyszenie.

Pierwsze działania Stowarzyszenia to właśnie wspieranie działań inwestycyjnych oświaty ząbkowskiej, promowanie rozbudowy szkół u Marszałka Woj. mazowieckiego, wpisanie w projekt rozbudowy SP3 im. Małego Powstańca Izby Pamięci, będącej Filią Muzeum Powstania Warszawskiego w obecnie zrealizowaną w 2016 r.

Stowarzyszenie zaangażowane jest od początku we wspieranie nowoczesnych procesów edukacyjnych.

Z inicjatywy Stowarzyszenia doszło do nawiązania współpracy z firmą Microsoft, która udanie wprowadziła pierwszy w Polsce program pilotażowy „Szkoły w chmurze” w Szkole Podstawowej Nr 3 i sukcesywnie w pozostałych szkołach ząbkowskich.

Dzięki uwieńczonym sukcesem rozmowom Stowarzyszenia z lokalną informatyczną firmą ETHNet, udostępniła Ona bezpłatnie szerokopasmowy internet ząbkowskim szkołom, dając możliwość realizacji wielu edukacyjnych projektów, w tym także uruchomienie strony www.wirtualna-historia.pl tworzącej „Wirtualne zeszyty historyczne”.
Dzięki stronie tej ząbkowskie szkoły pierwsze w Polsce rozpoczną budowę „wirtualnego muzeum Bitwy Warszawskiej” na ziemi wołomińskiej.

Połączenie technologii informatycznej i kontaktów bezpośrednich uczniów z osobami posiadającymi wiedzę osobistą, pamiątki rodzinne oraz z instytucjami zajmującymi się dokumentacją historyczną miejsc związanych z Bitwą Warszawską na terenie ziemi wołomińskiej umożliwi wsparcie prac nauczycieli. Dodatkowo da możliwość poznania „Małej Ojczyzny” w sposób dynamiczny – ucząc jednocześnie kontaktów osobistych i pracy w zespołach.

Strona internetowa Stowarzyszenia: www.spszabki.pl