METODYKA PUBLIKACJI MATERIAŁÓW

na stronie WIRTUALNA-HISTORIA.PL

Procedura przekazania materiałów wytworzonych przez zespoły biorące udziału w Konkursach

  1. Materiały do publikacji przygotowywane i opracowywane są przez zespoły uczniowskie biorące udziału w konkursie.
  2. Weryfikacji merytorycznej i pomocy zespołom udziela nauczyciel prowadzący wybrany w każdej szkole.
  3. Nauczyciel prowadzący + zespół uczniowski po weryfikacji przygotowują materiał w formie elektronicznej przy współpracy z nauczycielem informatyki danej placówki oświatowej.
  4. Materiał elektroniczny przekazywany jest do Administratora strony www.wirtualna-historia.pl (slawomir.pielat@gim2zabki.pl) w formie plików tekstowych, graficznych oraz multimedialnych celem publikacji na stronie.