MISJA STRONY INTERNETOWEJ WIRTUALNA-HISTORIA.PL

Wirtualne zeszyty historyczne
Bitwa Warszawska - bohater

„Wirtualne zeszyty historyczne”, to projekt upamiętniający między innymi  100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920.

Realizowany na terenie miasta Ząbki i Zespołu Szkół w Ossowie, przez dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zaszczytem, a zarazem obowiązkiem młodego pokolenia Polaków jest pielęgnować pamięć o historii swojego kraju. Nigdy o niej nie zapomnieć i przekazywać potomnym.

100 – lecie Bitwy Warszawskiej 1920r. jest okazją do przypomnienia, o jednym z tych wydarzeń w dziejach naszego kraju, które zmieniło w pewnym stopniu bieg historii nie tylko nas Polaków, ale może również i Europy.

Polska w swej ponad 1000 letniej historii przeżywała czasy świetności, za panowania władców z dynastii Piastów czy Jagiellonów, ale i upadki – rozbiory. Na 123 lata znikła z mapy Europy. Jednak 11 listopada 1918r. przyszła jakże upragniona i krwawo wywalczona niepodległość.

To trudny i jakże bolesny dla wielu rodaków czas, ale również i czas nadziei na lepsze jutro. Rusyfikowani, germanizowani, okradani z polskości patrzą z nadzieją w przyszłość. Walczą o odzyskanie terenów zagarniętych przez zaborców. Jednak niepodległość narodowi polskiemu nie była dana raz na zawsze. W 1920r. przyszło nam  stawić czoło armii bolszewickiej, nadciągającej od wschodu.
Polacy chwycili za broń, walczył kto mógł, młodzież gimnazjalna i akademicka, mieszkańcy miast i wsi, kapłani. Za zwycięstwo przyszło nam zapłacić najwyższą cenę, zostało okupione morzem krwi polskiego żołnierza. Na szali zwycięstwa położyli, to co mieli najcenniejsze – życie. Wszystko dla Ojczyzny.

Bohaterowie tamtych dni już odeszli, ale pamięć o nich i o ich odwadze i poświęceniu dla Polski powinna być ciągle żywa i należy ją pielęgnować. To zadanie dla kolejnych pokoleń Polaków.

To na nich spoczywa odpowiedzialność za przekazywanie wiedzy na temat historii swojej Ojczyzny. Sposobnością do tego  jest projekt „Wirtualne zeszyty historyczne”. Twórcami zeszytów będą sami uczniowie.  Wspólne działania ząbkowskiej młodzieży pozwolą na upamiętnienie znaczących wydarzeń w historii Polski, na różnych płaszczyznach.