ARCHIWUM PLIKÓW

i materiałów do pobrania

Archiwum plików…

…umożliwia pobranie materiałów udostępnionych przez twórców Wirtualnych Zeszytów Historycznych i wykorzystywanych jako pomoce przy pracach nad kolejnymi etapami konkursów.

Znaleźć tu można:

  • fotografie
  • rysunki
  • mapy
  • materiały tekstowe

POBIERZ DOSTĘPNE MATERIAŁY

Materiały dotyczące IV etapu Konkursu
Materiały dotyczące II etapu Konkursu