PROJEKT "WIRTUALNE ZESZYTY HISTORYCZNE"

PATRONATEM OBJĘLI:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej

Ministerstwo Cyfryzacji

Honorowy patronat Ministerstwa Cyfryzacji

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Honorowy patronat starosty wołomińskiego

Ministerstwo Kultury

Honorowy patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miasto Ząbki

Honorowy patronat burmistrza miasta Ząbki

Park Kulturowy – Ossów

Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku

„Opiekun prawdy historycznej” – sprawuje pieczę nad poprawnością informacji historycznych

Honorowy patronat – prof. dr hab. Jan Żaryn

Profesor nauk historycznych. Wykładowca Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, długoletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wychowawca, nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych, działacz społeczno-katolicki i polityczny, Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Jan Żaryn specjalizuje się w dziejach najnowszych Polski, a w szczególności zajmuje się historią Kościoła katolickiego w XX wieku, dziejami obozu narodowego i chadeckiego, podziemiem niepodległościowym po wojnie, polityczną emigracją po 1945 roku, oraz stosunkami polsko-żydowskimi w XX wieku (a szczególnie Polakami ratującymi Żydów w okresie II wojny światowej).