SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE

"WIRTUALNE ZESZYTY HISTORYCZNE"

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. gen. Franciszka Kleeberga

 

Miejscowość Ząbki
Adres ul. Piłsudskiego 35
tel. +48 22 781 61 93
fax +48 22 781 61 93
@ sekretariat@sp1zabki.szkolnastrona.pl
www www.sp1zabki.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 1

im. gen. Franciszka Kleeberga

(oddziały gimnazjalne)

 

Miejscowość Ząbki
Adres ul. Harcerska 9
tel. +48 22 777 62 11
fax +48 22 743 09 40
@ g1zabki@wp.pl
www www.g1.zabki.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Jana Kochanowskiego

(klasy 4-6)

 

Miejscowość Ząbki
Adres ul. Batorego 11
tel. +48 22 781 60 66
fax +48 22 762 05 08
@ sp2zabki@idsl.pl
www www.sp2zabki.idsl.pl

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Kochanowskiego

(klasy 6, 7 i oddziały gimnazjalne)

Miejscowość Ząbki
Adres ul. Batorego 37
tel. +48 22 799 74 92
fax + 48 22 799 85 33
@ gimnazjum2zabki@vp.pl
www www.gim2zabki.waw.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Małego Powstańca

 

Miejscowość Ząbki
Adres ul. Kościelna 2
tel. +48 22 487 52 08
fax +48 22 435 91 29
@ sp3@op.pl
www www.sp3zabki.pl

Zespół Publicznych Szkół Katolickich

im. księdza Jana Twardowskiego

 

Miejscowość Ząbki
Adres ul. 11 Listopada 4
tel. +48 22 762 40 44
fax +48 22 781 67 15
@ sekretariat@zpsk.edu.pl
www www.zpsk.edu.pl

Szkoła Podstawowa

im. ks. Jerzego Popiełuszki

 

Miejscowość Ząbki
Adres ul. Piłsudskiego 95C
tel. +48 505 801 796
fax
@ sekretariat@szkola95.pl
www www.szkola95.edu.pl

Zespół Szkół w Ossowie

im. ks. Ignacego Skorupki

 

Miejscowość Ossów
Adres ul. Matarewicza 148, Kobyłka
tel. +48 22 786 10 18
fax +48 22 786 10 18
@ sekretariat@zsossow.pl
www www.zsossow.pl

Zespół Szkół

im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

 

Miejscowość Zielonka
Adres ul. Inżynierska 1
tel. +48 22 781 02 50
fax
@
www 

VIII Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława IV

 

Miejscowość Warszawa
Adres ul. Jagiellońska 38
tel. +48 22 619 27 45
fax
@
www 

Liceum Ogólnokształcące

im. Tadeusza Kościuszki

 

Miejscowość Warszawa – Rembertów
Adres ul. Kadrowa 9
tel. +48 22 611 93 91
fax
@
www