Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach

im. Małego Powstańca

Konkurs edycja 2016/2017 „Historyczne okolice Ząbek”

Aut. Piotr Karsznia

Geneza projektu:

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby „kochać” jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którym są ziemie, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”.

(B. Prus – „Kroniki”)

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży, to jedna z podstawowych zadań polskiej szkoły, zadanie od którego zależy przyszłość kraju. Jego realizacja wymaga sięgania w pracy szkoły do tradycji narodu, zawartych w jego przeszłości historycznej, szerzenie umiłowania ziemi rodzinnej – jej bogactwa i piękna, a także kształtowania woli wspólnej realizacji zadań, jakie stawia przed każdym obywatelem dzień dzisiejszy kraju i perspektywa jego przyszłości.

Szkoła kształtując postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów nie może ograniczać się do werbalnego przekazywania wiedzy o kraju i utrwalenia pamięciowej znajomości praw i obowiązków obywatelskich.

Zadaniem szkoły jest praktyczne przygotowanie uczniów do czynnego udziału w życiu społecznym, wdrożenie ich do świadomego wypełniania codziennych powinności obywatelskich, zbliżenie do aktywnie realizowanych – opartych na postępowych tradycjach przeszłości projektów i odkryć.

Szlak Bitwy warszawskiej 1920 roku pozwala na odkrycie i obejrzenie Dziedzictwa Mazowsza. Takiego odkrycia dokonują rokrocznie uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiedzając historyczne okolice Ząbek.

13 sierpnia 1920 r. przed południem uderzenie Armii Czerwonej na pozycje polskie pod Radzyminem rozpoczęło bitwę o Warszawę. Atak został odparty, ale po południu oddziały bolszewickie przypuściły skoordynowany atak na pozycje obronne pod Radzyminem, Wołominem i Ossowem.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Mazowsze było areną zaciętych walk. Bitwa Warszawska, która wbrew temu, co sugeruje nazwa, toczyła się na terenach oddalonych od stolicy- nieraz o dziesiątki kilometrów – składała się z wielu dramatycznych wojennych epizodów: starć, potyczek, ataków i odwrotów, których celem była obrona zajmowanych pozycji.

W związku z tym, nauczyciele historii doszli do wniosku, że nieodzownym elementem nauki w szkole jest przybliżenie uczniom miejsc związanych z Bitwą Warszawską.

Szczegóły projektu:

1. Przygotowanie programu wycieczki „Historyczne okolice Ząbek” dla uczniów klas piątych oraz jej realizacja na przełomie X/XI.

2. Gromadzenie przez uczniów informacji o Bitwie warszawskiej, tworzenie fotorelacji podczas wycieczki, wykonanie gazetek, pozyskiwanie pamiątek, wspomnień, tworzenie reportaży oraz prezentacji w różnych programach.

3. Przystąpienie wyznaczonych zespołów uczniowskich do konkursu „Bitwa warszawska 1920 – ziemia wołomińska):

– wykonanie prac konkursowych,

– przygotowanie uczniów do części teoretycznej konkursu.

Zaplanowane działania:

  • wycieczki do miejsc pamięci
  • prezentacja na Office-Mix (prezentacje z filmami)
  • pozyskiwanie pamiątek, wspomnień i reportaży ze spotkań

Koordynator projektu:

mgr Ewa Kacprzak
mgr Ewa Oleasz-Rzepkowska
mgr Renata Sidor

SPRAWOZDANIA I REALIZACJE: